Pan Kilian se svými syny

Původní KRAL s.r.o. byla založena otcem a bratry Kiliánovými 27.2.1992 jako rodinná firma. Po odkoupení části zprivatizovaných prostor okresního veterinárního střediska v obci HOVĚZÍ, založila nástrojárnu zaměřenou na malosériovou výrobu různých nástrojů. Postupným přizpůsobováním nevhodných prostor potřebám výroby, nákupem potřebných klasických strojů a kvalitní prací si zajistila dobré jméno a stálé zákazníky v celé republice. S tím souvisí stabilita na trhu a rozvoj firmy jak po stránce technické, tak i strojní vybavenosti.

Od roku 2000 firma pracuje dle normy ISO 9001:2000 a byla certifikována na výrobu a úpravy řezných, střižných a lisovacích nástrojů a nářadí. Výrobu kalibrů a speciálních součástí.

Společně se zaváděním NC a CNC techniky se zajistilo další zkvalitnění výrobků a efektivnější výrobu přesných a tvarových součástí. Tím byl dosažen nárůst výroby a počet zaměstnanců.

V roce 2004 byl doplněn název na KRAL-VÚHŽ a bylo do výroby zavedeno tváření kovů za studena s návazností na speciální povrchovou úpravu.

KRAL-VÚHŽ je v současnosti rozvíjející se rodinou firmou střední velikosti zaměstnávající přibližně do 25 lidí. Snahou vedení je investovat do nových strojů, výrobních prostor a výchovy mladých odborníků potřebných pro neustálý růst výroby.DRŽITEL CERTIFIKÁTU ISO 9001:2015